آخرین اخبار

پروژه های بهره برداری شده پردیس دانشگاهی واحد تهران شمال

۲۹ آذر ۱۳۹۴ | ۱۲:۵۲
در مجتمع دانشگاهی تهران شمال واقع در حکیمیه تعدادی پروژه بهره برداری شده است.

پروژه های در حال اجرا

۲۹ آذر ۱۳۹۴ | ۱۲:۴۴
در مجتمع دانشگاهی واحد تهران شمال واقع در حکیمیه پروژه هایی در حال اجرا می باشند.
ساختمان دانشکده علوم انسانی.

ساختمان دانشکده علوم انسانی.

۱۷ خرداد ۱۳۹۳ | ۰۴:۵۰
.
پروژه ساختمان دانشکده علوم انسانی

پروژه ساختمان دانشکده علوم انسانی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۰۴:۲۰